O-gruppas årsmøte 2013

O-gruppa gjennomførte sitt årsmøte tirsdag 5. februar 2013 hos leder Heidi Johnsen.

Se også vedlagt årsberetning.

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX