Arnadal Express

Vi er en uavhengig gjeng med treningsambisjoner som trener og konkurrerer både på ski og sykkel. Hovedaktivitetene er fellestreninger og deltagelse i større og mindre arrangement, både sportslig og sosialt. Gruppa er veldig løst organisert og har ingen bindinger til Arnadal IL selv om de fleste er støttemedlemmer.

Litt mer informasjon for de som er interessert:

  • Alle er velkomne, begge kjønn og alder fra ca. 15 år og opp til the end!
  • Vi har faste treningstider som blir annonsert på en egen lukket gruppe på Facebook, evt. på mobil.
  • Vi har ikke medlemsregister, men er vanligvis mellom 5 og 10 pers. På Vestfold Rundt var vi 19 med stort og smått.
  • Deltar på forskjellige typer arrangement som Birken, Vestfold Rundt, lokale skirenn og private samlinger.

Kontaktpersoner:

  • Fred Arne Høifødt
  • Hans Jørgen Haug

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX