2010

Styret

Leder Thomas Tuft
Juniorleder Henning Solberg
Kasserer Heidi Brattekværne
Sekretær Eivind H. Gundersen
Materialforvalter Amund Hansen
Styremedlem Jens Bang
Styremedlem Bjørn Einar Holmen
Web Fredrik Fevang
Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX