2011

Styret

Leder Arve Kristensen
Kasserer Heidi Brattekværne
Sekretær Heidi Gurijordet
Styremedlem Tom Smedsrud
Styremedlem Tore Haugerud
Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX