1992

Styret

Formann Hans Olav Wåle
Nestformann Terje Andersen
Kasserer/Sekretær Gunnar Flåtnes
Juniorformann Odd Horntvedt
Baneansvarlig Bjørn Holt
Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX