1989

Styret

Formann Knut Noreng
Kasserer/Sekretær Anne Grete Hauge
Dommerkontakt Karsten Hauge
Banekomite Hans Olav Wåle
Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX