1988

Styret

Formann Frank Hamre
Kasserer/Sekretær Anne Grete Hauge
Juniorformann Kari Lerstang
Dommerkontakt/styremedlem Karsten Hauge
Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX