1981

Styret

Formann Tom Horntvedt
Kasserer/Sekretær Rune Aasrum
Materialforvalter Birger Gustavsen
Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX