1950

Styret

Formann Odd Vinnelrød
Sekretær Hilmer Anholt
Materialforvalter Arne Kværne
Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX