1947

Styret

Styremedlem Kolbjørn Andersen
Styremedlem Bernt Dammen
Sekretær Markus Larsen
Styremedlem Odd Vinnelrød
Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX