1985

Styret

Formann Odd Horntvedt
Kasserer/Sekretær Esben Hersve
Juniorformann Tom Hamre
Banemann Tor Sundby
Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX