1981

B-laget

Oppmann Arne Kristensen

På et møte den 18/6 vedtok de 13 frammøtte at vi skulle trekke B-laget som et forsøk på å få bredere oppslutning omkring A-laget.

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX