Påminnelse om årsmøte

Husk årsmøtet i Arnadal IL, tirsdag 14. februar kl. 1900 på idrettshuset.

Programmet for årsmøtet er som følger:

 • Ønske velkommen v/leder.
 • Valg av dirigent og referent.
 • Årsmøtet har vært annonsert i Tønsbergs Blad 03.02.12 og i A-visa nr. 1 2012.
 • Det er ikke kommet nye forslag til styret utenom de som ble foreslått til styremøtet 10.01.2012.
 • Årsberetning for 2011, hovedlaget.
  Mål for 2011 og i hvilken grad de er nådd.
  Gruppenes årsberetninger tas til etterretning.
 • Regnskap for 2011, hovedlaget.
  Gruppenes regnskap tas til etterretning.
 • Enkel servering.
 • Utdeling av innsatspokalen.
 • Utdeling av Tønsbergs Blads idrettspokal.
 • Mål for 2012.
 • Budsjett for 2012.
  Kontingenten foreslås uforandret, altså 100 kr pr medlem.
 • Forslag til forandringer i hovedstyret.
 • Valg for 2011.
  Leder i valgkomiteen leder valget og deler ut blomster til de som slutter.
 • Eventuelt

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX