Ny Arnadal IL-info

Arnadal IL-info nr. 1, mars 2011 omhandler medlemsverving og informasjon fra årsmøtet.

Når det gjelder medlemsverving finner du det på egen side på Arnadal-weben.

Fra årsmøtet har vi nå oppdatert listen med styret i Arnadal IL. I tillegg har Arnadal IL satt opp følgende mål for 2011:

  • Sette opp nytt tilbygg med toaletter tilpasset alle.
  • Legge nytt gulv i salen.
  • Revidere orienteringskartet "Valberg" med nye laserkurver (1m mellom hver høydekurve) som grunnlag.
  • Samle og evt. lage nye instrukser for tillitsverv i idrettslaget.
  • Gjennomføre nyttårsball og basar.
  • Islegge ballbingen (må ordne med tilkoblingsmuligheter for større vannslange).
  • Gjøre nettsida vår enda bedre, likt format på nyheter.
  • Gi ut A-visa minst fire ganger i året.
  • Legge til rette for aktivitet.

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX