Valgkomite

Ansvar

Skaffe folk til alle verv i fotballgruppas styre

Oppgaver

Oktober - Januar
Finne kandidater til alle ledige verv

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX