Sekretær

Ansvar

Skrive referat fra alle styremøter
Samle inn statistikk for alle lagene våre
Skrive årsberetning
Føre protokoll

Oppgaver

Hele året
Skrive referat/protokoll fra styremøter
Samle inn statistikk for alle lag (minimum deltagelse på trening og kamp, målscorere)
Januar
Skrive årsberetning
Føre inn i protokoll
Skrive referat fra årsmøtet
Mars
Lage scoringskort og sørge for at de blir delt ut
April / Oktober
Skaffe stoff til A-visa (minimum fra leder og trener/lagleder/oppmann for alle lag)
April - Mai
Kreve inn scoringskort

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX