Leder

Ansvar

Ansvarlig for all aktivitet i fotballgruppa
Ansvarlig for oppgaver knyttet til verv som ikke er besatt

Oppgaver

Hele året
Sjekke at trenere, ledere og de øvrige styremedlemmene gjør jobben sin
Kalle inn til styremøter
Ta imot post og telefoner
Arkivering av innkommende og utgående post
Januar
Planlegge årets oppgaver
Arrangere årsmøte
Melde på lag til kretsen, også lag for barneidrettsgruppa
Februar
Delta på kretsting og ledersamlinger
April
Sette opp banedisponering for vårsesongen
Juli - August
Sette opp banedisponering for høstsesongen
Skaffe folk til alle verv neste år (sammen med resten av styret)
Starte å arrangere fotballfest
September - Oktober
Skaffe treningstider for vinteren (Stokkehallen, Andebuhallen, Vennerød skole og ute på grus)
Desember
Sette opp budsjett for neste år sammen med kasserer (og resten av styret?)
Sørge for julegaver til de som fortjener det (banekomite, brøyting, trenere, ledere og dommere)

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX