Lagleder/Oppmann

Ansvar

Ansvar for administrasjon av laget (kamper, kjørelister, informasjon)
Ansvar for arrangering av treningskamper, påmelding til cup’er, plassering av seriekamper
Ansvar for utstyr som brukes i trening og kamp

Oppgaver

Noen av oppgavene under kan med fordel utføres av trener.  Dette avtales mellom trener og oppmann i hvert tilfelle.
Hele året
Støtte trener på treninger og kamp
Sende ut informasjon til spillere og foresatte
Melde fra til kasserer om nye spillere eller spillere som slutter
Arrangere sosiale tilstelninger
Melde på til cup’er
Skaffe dommer til kamper hvis dette ikke er satt opp fra kretsen
Sørge for at alt utstyr som er tatt med til trening eller kamp blir brakt tilbake til materialrommet
Januar – April
Delta på oppsettmøte (gjelder kun A-laget)
Skaffe motstander til treningskamper
Arrangere spillermøte (med foreldre) hvis ønskelig
Mars / April
Skrive om laget til A-Visa
Dele ut scoringskort til alle spillerne, sørg for å få tilbake ferdig utfylte slipper fra alle spillerne.  Dette er en viktig del av inntektsgrunnlaget for fotballgruppa som må følges opp.
April / August
Lag terminliste som deles ut til alle spillere.  Send også en kopi til ansvarlig for baneoppsettet
Sette opp kjørelister til trening og kamp
April – Oktober
Sjekk at garderober er i orden før og etter kamp
Sørg for at hjørneflagg og linjedommerflagg er tatt ut på banen til kamp.
Sjekk at banemerking er i orden og at nettet i målene er hele før kamp.
Fyll ut dommerkort før seriekamp og signer etter kampen
September – Oktober
Skrive om laget til A-Visa
Sørge for lagbilde av hele laget med drakter
Arrangere avslutning med premieutdeling

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX