Kasserer

Ansvar

Føre regnskap
Føre medlemslister
Betale regninger
Sende ut medlemskontingentgiroer
Sende ut fakuraer og kreve inn penger
Purringer

Oppgaver

Hele året
Betale regninger
Føre kassadagbok / hovedbok?
Føre medlemslister
Ha kontroll over inngåtte kontrakter og avtaler (bl.a. trenere, sponsorer, dugnader)
Januar
Avslutte regnskap
Levere regnskap til revisor
Registrere antall medlemmer i NIFs register (Idrettsregistreringen)
Registrere nye medlemmer i NFFs spillerregister.  Alle medlemmer fra 12 år og oppover skal registreres med navn og fødselsdato.
Februar
Skaffe medlemslister fra hvert enkelt lag (lagleder/trener)
Sende ut giro på medlemskontingent
April
Purre på medlemskontingenter
Oktober
Sende ut scoringskortgiroer
Oppdatere medlemslister (sjekk med hver enkelt lagleder/trener)
November
Purre på scoringskortgiroer
Desember - Januar
Sette opp budsjett for neste år (sammen med resten av styret)

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX