Juniorleder

Ansvar

Ansvarlig for kontakt mellom styret og lagene i junioravdelingen
Ansvarlig for kontakt mellom fotballgruppa og barneidrettsgruppa (idrettsskolen)

Oppgaver

Hele året
Holde kontakt med ledere og trenere i junioravdelingen
Holde kontakt med barneidrettsgruppa
Delta på foreldremøter og avslutninger hvis laget ønsker det
Ta i mot post og telefoner
Sjekke at trenere og ledere for lagene i junioravdelingen gjør jobben sin
Januar
Planlegge årets oppgaver
Februar
Delta på kretsting og ledersamlinger
Mai - September
Være tilstede på noen treninger og/eller kamper med hvert lag i junioravdelingen
Juli - Oktober
Ha oversikt over hvor mange spillere som er tilgjengelig i hvert årskull
Planlegge hvilke lag vi skal ha tilbud til året etter
Skaffe trenere og ledere til junioravdelingens lag neste år (sammen med resten av styret)

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX