Stillingsinstrukser

Disse sider beskriver ansvar og oppgaver for de enkelte verv i fotballgruppa i Arnadal IL.  Det er noen av disse vervene som vanligvis ikke er besatt i klubben vår, men ansvar og oppgaver er beskrevet der de egentlig hører hjemme likevel.  Alle oppgaver som er beskrevet behøver ikke å bli gjennomført.  De er bare retningslinjer som er ment som en hjelp til den som har et verv.

I tillegg til oppgaver knyttet til hvert enkelt verv har fotballgruppa en del oppgaver som må fordeles på styremedlemmene eller eksterne personer hvert år.  Disse er beskrevet i et eget dokument.

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX