Hovedlagets årsmøte

Gunnar Flåtnes fikk innsatspokalen

Arnadal IL avholdt sitt årsmøte i dag, 26. februar 2013 med bortimot rekordoppmøte. 15 medlemmer møtte opp og det er lenge siden det har vært så mange på et årsmøte.

Innsatspokalen gikk i år til Gunnar Flåtnes (se bildet) for flere års innsats med å kjøre løyper for idrettslaget og stor innsats som en av kjernen i dugnadsgjengen til garderobe- og toalettanlegget. Utøverpokalen gikk til Marius Bergsholm for 18 mål på 12 kamper og sterkt spill hele sesongen for A-laget.

De vanlige årsmøtesakene foregikk omtrent som vanlig, årsberetninger, regnskap og budsjett ble godkjent etter noen avklaringer. Internkontroll og nye instrukser ble enstemmig vedtatt, også disse med noen avklaringer, justeringer og tilføyelser.

Til slutt ble valget gjennomført, alle valgkomiteens forslag ble stemt inn med applaus. Med unntak av et styremedlem ble alle posisjoner fylt i dag, så valgkomiteen har gjort en solid jobb.

Dokumenter

Under finner du alle årsmøtepapirene (etter hvert som de blir klare), både for hovedlaget og alle gruppene.

Hovedlaget

  • Årsberetning for 2012
  • Regnskap 2012
  • Budsjett 2013

Barneidrettsgruppa

Fotballgruppa

Orienteringsgruppa

Arnadalklubben

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX