Detaljregulering for skoletomt og idrettsområde på Fossnes

For tiden arbeides det i Stokke kommune med ny detaljregulering for skoletomt og idrettsområde på Fossnes. Denne ligger nå ute til offentlig ettersyn med frist for merknader 1. aug. 2013.

Stokke kommunes forslag til reguleringsplan finnes på kommunens internettsider. Den viktigste og kanskje mest oversiktlige delen av dette er illustrasjonen. Her finner du også informasjon om hvordan du sender inn dine egne merknader.

Arnadal IL sendte 6. juni 2013 følgende forslag til ny arealplan til kommunen. Idrettslaget kommer også til å sende merknader til denne reguleringsplanen og vil gjerne ta innspill fra andre interesserte med i betraktningen. Kontakt oss gjerne på epost post@arnadal.no eller ta kontakt med leder Arne Kristensen.

Leder Arne Kristensen har skrevet følgende kommentarer til reguleringsplanen. Les gjerne over og kom med innspill. Kommentarene vil bli sendt til kommunen 12. juli.

Redigert 10. august 2013.
Arne har også sendt over en presisering av våre kommentarer til kommunen etter å ha snakket med Inger Line Birkeland på kulturkontoret.

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX