Årsmøtet i hovedlaget

Arnadal IL avholdt sitt årsmøte tirsdag 25. februar 2014

Innsatspokalen gikk i år til Ellen Halvorsen og Anne Grethe Høifødt. Utøverpokalen ble ikke utdelt i år fordi det ikke hadde kommet inn noen nominasjoner.

De vanlige årsmøtesakene foregikk omtrent som vanlig, årsberetninger, regnskap og budsjett ble godkjent etter noen avklaringer. Til slutt ble valget gjennomført, alle valgkomiteens forslag ble stemt inn med applaus. Alle verv ble fylt i dag, så valgkomiteen har gjort en solid jobb.

Under finner du alle årsmøtedokumentene (etter hvert som de blir klare), både for hovedlaget og alle gruppene.

Hovedlaget

Barneidrettsgruppa

Fotballgruppa

Orienteringsgruppa

Poenglangrenn

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX