Krav om politiattest i Arnadal IL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Arnadal IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Live Brattekværne
e-post: live-gabrielli@hotmail.no
telefon: 416 83 608

eller hans/hennes stedfortreder: Thomas Tuft
e-post: leder@arnadal.no
telefon: 906 24 371

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Idrettslagetslagets representant fyller ut "Bekreftelse på formål med politiattest" og leverer det til personen som skal søke om politiattest.

2: Personen søker selv om politiattest, enten på https://attest.politi.no/ eller på skjema som du finner i lenken nederst på siden. Politiet sender attesten til søker når søknaden er ferdigbehandlet.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Live Brattekværne. 
Arnadal IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen 
Styret i Arnadal IL

 

Norges idrettsforbunds temaside om politiattest

Skjema: Søknad om politiattest (bokmål)

Arnadal IL, Postboks 50, 3107 Sem, epost: post@arnadal.no
Publiseringsløsning levert av eMPATIX